Log in

Administrator

CURS ACREDITAT EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE, 18-21 IULIE 2013, BUCUREȘTI

  • Public
By Administrator 3511 days ago
Discount amount: 400 RON
Valid from: 19 June, 2013
Valid until: 25 June, 2013 (Voucher expired)

Extreme Training este un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte implementarea unui proiect cu finanţare europeană. Pentru a fi bun, învaţă de la cei mai buni.

Participând la acest curs vei putea învaţa cum să-ţi măreşti şansele pentru a-ţi fi finanţat proiectul precum şi tips & triks pentru implementarea acestuia. Trainingul se desfăşoară pe baza metodei învăţării experienţiale, astfel încât 70% din timp va fi alocat aplicaţiilor, partea practică a cursului, iar restul de 30% va fi alocat asimilării de cunoştinte. Lucrul în echipă va sta la baza acestor aplicaţii, cursanţii vor fi grupaţi în echipe care vor lucra împreună pe întreaga durata a cursului la elaborarea unui proiect.

Diplomele eliberate în urma absolvirii acestui curs vă certifică toate competențele profesionale necesare scrierii de proiecte în domeniul fondurilor structurale. Mai mult,  autoritățile contractante solicită în cadrul licitațiilor certificarea ANC, fost CNFPA pentru pozițiile de expert în cadrul proiectelor finanțate din fonduri structurale.

Cursul “Expert Accesare Fonduri ” este un curs de specializare cu certificare CNFPA (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educației, Cercetării și Inovării).

curs acreditat expert accesare fonduri

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupaţia de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (cod COR 242213).

Obținerea certificării dă dreptul absolvenţilor de a practica meseria de Expert Accesare Fonduri.

Diploma are valabilitate pe viață!

Date desfăşurare: 18-21 iulie 2013

Localitatea desfăşurare: București

 

Din tematica cursului menționăm:

 

  • Oportunităţi de finanţare din fonduri europene nerambursabile în România conform cu nevoile de dezvoltare ale instituţiei.
  • Paşii necesari pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile.
  • Aspecte abordate: identificarea nevoilor de finanţare, planificarea proiectului, valorificarea rezultatelor proiectului.
  • Elaborarea cererii de finanţare în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă – definirea obiectivelor şi grupului ţintă al proiectului, stabilirea şi planificarea activităţilor, stabilirea echipei de proiect, realizarea bugetului proiectului.
  • Implementarea proiectelor finanţate – legislaţie aplicabilă, contractul de finanţare, organizarea şi derularea activităţilor proiectului, managementul financiar al proiectelor, monitorizarea, evaluarea şi raportarea progresului, gestiunea resurselor umane, informarea şi publicitatea, derularea achiziţiilor publice.
  • Vor fi prezentate exemple de bune practici, precum şi numeroase exemple, se va utiliza ghidul solicitantului, cursul având un pronunţat caracter practic.

CERTIFICARE CURS

La absolvirea cursului se obţine dubla certificare:

1. Un certificat de participare emis de Extreme Training conform modelului din dreapta. În esenţă, diploma dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs. Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.

2. Un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv pentru specializarea ”Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene“, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse conform modelului de mai jos. Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii superioare. Diploma este utilă mai ales în vederea exercitării profesiei.

3. Un supliment Europass la Certificatul profesional. Suplimentul la certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este un document care prezintă într-o formă standardizată și explică informațiile continute în certificatele de competența profesională eliberate de instituțiile acreditate (formatori autorizați). Documentul este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o altă tara europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/formarea anterioară.

 DESPRE EXAMENUL DE CERTIFICARE

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (test grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC și Extreme Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului , până acum rata de promovabilitate a participanților la cursurilor Extreme Training a fost de 100 %. Ulterior finalizării cursului, certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite, va putea fi ridicat de la sediul Extreme Training, chiar în zilele imediat următoare (aproximativ 7- 14 zile).

 

Comments