Log in

Administrator

Curs acreditat ANC – Manager Resurse Umane, Bucuresti (10-13 octombrie 2013)

 • Public
By Administrator 3484 days ago
Discount amount: 400 RON
Valid from: 13 July, 2013
Valid until: 26 July, 2013 (Voucher expired)

Acest preț este valabil dacă te înscrii și achiți taxa de participare până data de 31 iulie 2013!

 


curs acreditat manager resurse umane bucuresti

 

Curs de perfecționare acreditat ANC, recunoscut U.E. – Manager Resurse Umane (cod COR 121207, cod COR vechi 123207) – Diplomă cu valabilitate NELIMITATĂ

Puteţi atinge Performanţa dezvoltând şi oferind partenerilor de business Instrumente eficiente de HR. Învăţaţi CUM alături de noi!

Localitate: BUCUREŞTI

Perioada: 10-13 octombrie 2013

 

GRUPUL ȚINTĂ

Cursul se adresează atât specialiştilor Resurse Umane cu studii superioare finalizate si experienţă relevantă in domeniu, cat si actualilor manageri RU care doresc transformarea Departamentului RU din Rău Necesar in Partener de Încredere pentru Business.

De ce să te înscrii la un astfel de curs? Pentru că îți dorești să participi la crearea strategiei organizației în care lucrezi, pentru că vrei să exerciți activitățile de management (previziune, organizare, antrenare, control și evaluare) în raport cu modul de gestionare a resurselor umane în organizație, adică politica de resurse umane care transformă compania ta în una de PODIUM!

STRUCTURA CURSULUI:

Temele parcurse în cadrul cursului sunt:

 • Funcții manageriale (previziune/planificare, organizare, antrenare/conducere, coordonare, control/monitorizare);
 • Elementele planificării strategice (misiune, viziune, obiective, strategie organizație, strategie resurse umane);
 • Structura organizațională și organigrama;
 • Rolul Managerului de resurse umane în elaborarea politicilor și programelor de resurse umane;
 • Analiza postului, Fișa Postului;
 • Recrutarea și selecția;
 • Angajarea și integrarea angajaților la locul de muncă;
 • Cultura organizațională (definiție, elemente specifice, tipuri);
 • Motivarea angajaților;
 • Evaluarea performanțelor – Definire KPI;
 • Instruirea angajaților – dezvoltare profesională și carieră.

OBIECTIVE

La finalul acestui training participanţii vor:

 • înțelege funcțiile manageriale și aplicarea lor în gestionarea personalului din cadrul departamentului de resurse umane;
 • învăța metode de conducere și coordonare (motivare, delegare) a activităţilor de resurse umane în organizație și departament;
 • dezvolta noi competențe în direcția elaborării strategiei de resurse umane;
 • înțelege modul în care se realizează structura unei organizații (organigrama);
 • identifica rolul Managerului de Resurse Umane în coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane;
 • înțelege modul în care se desfășoară procesul de analiză și revizuire a postului, precum și definirea rezultatelor finale specifice acestui proces (fișa postului);
 • înțelege modul în care se desfășoară procesul de recrutare, precum și definirea rezultatelor finale specifice acestui proces (identificarea nevoii de recrutare, anunțul de recrutare, organizarea unor evenimente de recrutare, baze de date etc);
 • înțelege modul în care se desfășoară procesul de selecție, precum și definirea rezultatelor finale specifice acestui proces (întrebări specifice diverselor tipuri de interviuri, documente de evaluare a interviurilor,  feed-back oferit candidaților respinși, etc.);
 • înțelege modul în care se desfășoară procesul de angajare;
 • înțelege modul în care se desfășoară procesul de integrare pentru noul angajat;
 • înțelege rolurile de mentor, coach, consilier în relația cu echipa pe care o coordonează și cu managerii din organizație;
 • înțelege modul în care se desfășoară procesul de motivare;
 • înțelege modul în care se desfășoară procesul de evaluare a performanței angajaților;
 • întelege termenul de Cultură organizațională;
 • înțelege modul în care se realizează și se aplică planul de dezvoltare profesională a angajaților;
 • identifica rolul lor în reprezentarea compartimentului de resurse umane.

METODA DE LUCRU

Pentru îndeplinirea Obiectivelor asumate, Extreme Training utilizează metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată.  Dintre metodele folosite, menționăm: prezentarea, studiul de caz, simularea, lucrul în grupuri mici, discutii în grupul mare, dezbateri pro/contra, jocul de rol.

Lucrul în echipă, comunicarea între participanți și între participanți și trainer reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite.

CERTIFICARE/ RECUNOAȘTERE CURS

1. Trainingul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC.

Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000. Pentru susţinerea examenului participanţii trebuie să aibă studii superioare.

Pentru recunoaşterea internaţională a certificatelor ANC eliberate după finalizarea cursului, este necesară apostilarea ( recunoscută în ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga – 1961) sau supra-legalizarea (recunoscută în ţările nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

2. Un certificat de participare emis de Extreme Training conform modelului de mai jos. În esenţă, diploma dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, importante fiind însă lucrurile învăţate la curs.
Diploma are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terţi, lucrul în proiecte cu finanţare europeană,
acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră.

3. Un supliment Europass la Ceritificatul profesional. Suplimentul la certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este un document care prezintă într-o formă standardizată și explică informațiile continute în certificatele de competența profesională eliberate de instituțiile acreditate (formatori autorizați). Documentul este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o altă tara europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/formarea anterioară.

 TRAINER- MANUELA TRUȘCĂ   

,, În copilărie am visat să devin MEDIC, să fiu alături de oameni, să-i susțin în atingerea imposibilului, să aduc speranța în viața lor. Să fie mai frumoși, mai buni în ceea ce fac, să se oglindească în ochii semenilor și să zâmbească fericiți, multumiți de imaginea reflectată… Am atins parțial acest vis, ,,rețetele mele” sunt ideile pe care le dezvolt în curs, ,,medicamentele” sunt informațiile pe care cei din sală le primesc cu multă plăcere, instrumentele mele sunt laptopul, videoproiectorul, flipchartul, markerul. Și mă mândresc cu faptul că am sute de ,,pacienți” multumiți . Aceștia sunt manageri de companii, manageri de departamente, angajații departamentelor de resurse umane și toți cei care doresc să-și construiască o carieră în domeniul resurselor umane.”

Manuela TRUȘCĂ este  manager de resurse umane și consultant pe probleme de resurse umane.

 

Valoare investiţie

1. Dacă aţi mai participat anterior la cursurile organizate de Extreme Training (inclusiv în cadrul proiectului Business StartUp) beneficiaţi automat de discountul de client vechi de 100 ron.

2. Dacă dumneavoastră, ca şi companie doriţi să înscrieţi 2 sau mai multe persoane la un curs, se va aplica un discount de 100 ron/persoană.

CE INCLUDE TAXA DE PARTICPARE ?
 • activitatea de training;
 • fişele de lucru;
 • certificat nominal de participare
 • foi flipchart, coli şi markere;
 • ecusoanele pentru participanţi;
 • examenul de certificare
 • diploma acreditată ANC
 • 2 coffee-breaks în fiecare zi de curs
 • prânzul în fiecare zi de curs

 

LOCUL , DATA ȘI ORELE DESFĂȘURĂRII CURSULUI

Trainingul va avea loc în Bucureşti.

 Pentru mai multe detaliiprivind localizarea sălii de curs şi a mijloacelor de transport accesați secțiune Contact.

Programul desfăşurării cursului:

joi, 10 octombrie 2013: 09.00 – 17.00
vineri, 11 octombrie 2013: 09.00 – 17.00
sâmbătă, 12 octombrie 2013: 09.00 – 17.00
duminică, 13 octombrie: examen acreditare ANC – probă teoretică şi probă practică

 

Comments