Duhan Dragos Mihai

About me

Student la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Gheorghe
Asachi din Iaşi. De asemenea, absolvent al studiilor liceale, cu excelente abilităţi
organizaţionale şi de comunicare, dobândite atât în cadrul activităţilor din timpul
studiilor cât şi în cadrul activităţilor de la locul de muncă.