Cristina Opran

About me

RO (read below for the ENG version): Minte agilă de maimuță cu un ochi de vultur și o foame de lup pentru informație nouă, scot din orice text toate erorile de gramatică, punctuație, vocabular și sintaxă mai bine decât își scot maimuțele puricii și fac ideile să strălucească mai tare decât ochii de pisică în bezna nopții. Sap galerii în hățișul bibliografic mai ceva ca o cârtiță și aduc materialul necesar la botul calului logic construit și frumos împachetat sub formă de articole, blog posts și eseuri. Traduc cu răbdarea unei albine orice îmi pică în mână în și din română, engleză și franceză sau din spaniolă în oricare din limbile mai-sus amintite și redau cu fidelitate dulceața limbii. Nu în ultimul rând, sunt punctuală ca o panteră gata de atac și de nădejde ca un porumbel-călător.

ENG: An agile monkey mind, sharp like a lion's teeth, with an eagle eye and hungry as a wolf for new information. I cleanse your texts of any grammar, punctuation, wording and syntax errors better than chimps de-flea themselves and I make your ideas shine brighter than a cat's eyes in the thickest darkness. I dig galleries in the thicket of your bibliography better than a groundhog and I bring you the material you need logically built like a bird's nest and nicely packed as articles, blog posts or essays, like hay sheaves for a horse's delight. I translate whatever falls into my hands from and into Romanian, English and French or from Spanish into any of the afore-mentioned languages, with the patience and the scrupulousness of a bee without missing a drop of the natural honey-sweatness of the tongue. Last but not the least, I am punctual like a tiger ready for attack and reliable like a carrier pigeon.