Iordache Victoria

About me

Am absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune.

Am experienta in intocmirea declaratiilor lunare privind obligatiile salariale, TVA si a celor informative referitoare la operatiunile nationale si intracomunitare, declaratiilor trimestriale si anuale privind impozitul pe profit si a situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile semestriale.

Intocmesc registrele contabile obligatorii.