Log in

asterics86

sisteme informatice de gestiune

Expiry Date:
Budget: RON100 per contract per contract

Se pricepe cineva la astfel de probleme?

a) Banca comercială X oferă clienţilor persoane fizice credite pentru nevoi personale şi credite
ipotecare, pentru a căror gestiune solicită realizarea unui sistem informatic.
Clienţii depun cererile de creditare la una dintre sucursalele băncii. Cererile sunt analizate de către comitetul de credite din centrală şi pot fi aprobate sau refuzate. Pentru fiecare cerere aprobată, se întocmeşte un contract de credit, care este trimis la sucursală pentru a fi semnat de către client şi de către directorul de sucursală. Clienţii ale căror cereri sunt aprobate se înregistrează în sistem cu următoarele date: codul clientului (atribuit de către bancă), numele, prenumele, adresa, data naşterii, profesia. Un client poate avea, simultan sau succesiv, mai multe credite, indiferent de tipul acestora.
Pentru fiecare credit aprobat se reţin: numărul contractului de credit, data semnării, titularul, suma acordată, moneda, durata creditului în luni, rata dobânzii, comisionul de administrare, tipul creditului.
Creditele de nevoi personale se acordă numai în lei şi pe perioade de pană la 24 luni.
Creditele se garantează cu depozite bancare şi/sau ipoteci. Fiecare garantie primeşte un cod unic căruia i se asociază: data constituirii (garanţia se constituie în cel mult 10 zile de la semnarea contractului de credit) şi tipul. Pentru garanţiile de tip depozit bancar se reţin: numărul contului de depozit, suma, moneda, numărul de luni, dobanda. Pentru ipoteci se reţin: numărul contractului de ipotecă, data contractului, valoarea ipotecii, moneda, tipul ipotecii (teren, imobil).
Pentru fiecare credit aprobat şi cu garanţii constituite, titularului i se deschide, în sucursala în care a semnat şi contractul de credit, un cont curent, prin care efectuează plata ratelor lunare. Pentru fiecare cont se cunosc: numărul (unic), data deschiderii, soldul curent.
Pentru fiecare plată se reţin următoarele informaţii: numărul ordinului de plată, data, suma plătită, moneda.
Sistemul va reţine cursul de schimb BNR pentru fiecare monedă tranzacţionată şi zi
calendaristică.

Pornind de la acest enunţ, se cere:
• să se elaboreze modelul conceptual al datelor (3 p);
• să se identifice restricţiile de integritate şi să se precizeze tipul acestora (1,5 p);
• să se elaboreze modelul conceptual al prelucrărilor (1,5 p);
• să se elaboreze modelul logic relaţional al datelor (1 p);

Posted: 897 days ago
Lowest wiquote: RON0Highest wiquote: RON0
Your wiquote

    (RON)