Log in

patresse

  • All Jobs
  • Consultanta Sistemul Management Integrat, Responsabilitate Sociala SA 8000

Consultanta Sistemul Management Integrat, Responsabilitate Sociala SA 8000

Expiry Date: 833 days 2 hours
Budget: RON1 per contract per contract

Întocmirea întregii documentatii specifice departamentului de calitate: manualul de management al calitaii,proceduri administrative, de sistem si generale, formularele aferente managamentului calitatii. Întocmirea documentatiei de calitate pentru licitatiile publice: programul si planul calitatii, procedurile tehnice de executie, metode de lucru, manualul de management de mediu, manualul de management OHSAS . Întocmirea întregii documentatii pentru certificarea companiei în standardul SA 8000 (responsabilitate sociala), manualul SA 8000, proceduri specifice SA 8000, conform celor 9 cerinte ale standardului.

Posted: 1724 days ago
Lowest wiquote: RON0Highest wiquote: RON0
Your wiquote

    (RON)