Sunt diferente nationale in activitatile antreprenoriale ?

  • Public
By Administrator 2797 days ago

Reţinem cele trei componente ale antreprenoriatului:

1  Să identifici o oportunitate.

2. Să urmăreşti această oportunitate dincolo de resursele existente

3. Să crezi că această oportunitate poate fi şi realizată.

Aşadar antreprenoriatul implică multă creativitate.

In prezent noţiunea de antreprenoriat devine din ce în ce mai importantă deoarece au loc schimbări tehnologice, economice, sociale şi psihologice care generează nevoia de acţiuni şi oportunităţi.

Privit comparativ se ridică următoareleîntrebări:

Sunt diferenţe naţionale în activităţile antreprenoriale?

  • Antreprenoriatul este legat indisolubil de creşterea economică naţională?
  • De ce unele ţări sunt mai"antreprenoriale"decât altele?
  • Ce se poate face pentru creşterea numărului celor care au acţiuni antreprenoriale?

Aceste întrebări generează profiledeţară din perspectivă antreprenorială.

a) Profilul asiatic agresiv (China, Hong Kong, Japonia, Singapore) caracterizat de:

antreprenoriat oportunistic (AO) scăzut, antreprenoriat "de necesitate" (AN) foarte scăzut, antreprenoriat de extindere (AE) a pieţei foarte scăzut. Sunt puţine femei de afaceri comparativ cu bărbaţii şi un procent scăzut de adulţi identifică oportunităţi de afaceri; cunosc un întreprinzător şi cred că ştiu cum să înceapă o afacere. Diferenţele între venituri sunt mici.

b) Profilul est europear (Croaţia, România, Bulgaria, Ungaria) caracterizat de:

AO scăzut, AN foarte scăzut, AE foarte scăzut. Număr mic de femei de afaceri comparativ cu bărbaţii şi un procent scăzut de adulţi: identifică oportunităţi de afaceri, cunosc un întreprinzător şi cred că ştiu cum să înceapă o afacere. Diferenţele între venituri sunt mici. Sectorul agricol are o pondere însemnată şi există un nivel scăzut de investiţii cu capital de risc şi investiţii informale.

c) Profilul Uniunea Europeană Extinsă caracterizat de:

AO moderat, AN foarte scăzut, AE moderat. Procentul de femei de afaceri este în creştere şi un procent ridicat de adulţi identifică oportunităţi de afaceri, cred că au abilităţi de întreprinzător, cunosc un întreprinzător, şi au o teamă ridicată de eşec. Diferenţele între venituri sunt mici iar costurile sociale sunt ridicate şi există un nivel moderat de investiţii în capital de risc şi investiţii informale.

d) Profilul fostelor colonii britanice (Australia, Canada, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Statele Unite ale Americii) caracterizat de:

AO crescut; AN foarte scăzut, AE crescut. Sunt puţine femei de afaceri comparativ cu bărbaţii iar un procent ridicat de adulţi: identifică oportunităţi de afaceri, cred că au abilităţi de întreprinzător, cunosc un întreprinzător şi au o teamă scăzută de eşec. Diferenţele între venituri sunt moderate, costurile sociale ridicate şi un nivel moderat de investiţii în capital de risc şi investiţii informale.

e) Profilul America Latină (Argentina, Brazilia, Chile, Mexic) caracterizat de:

AO crescut; AN crescut; AE crescut. Femeile încep să ajungă bărbaţii în ceea ce priveşte implicarea în afaceri şi un procent ridicat de adulţi identifică oportunităţi de afaceri, cred că au abilităţi de întreprinzător sau cunosc un întreprinzător. Sectorul agricol este substanţial, există un procent ridicat de şomeri cu vârste mai mici de 25 ani. Aici întâlnim cele mai mari diferenţe între venituri, cele mai mari bariere de iniţiere şi înregistrare a afacerilor. Costurile sociale sunt ridicate, nivelul de investiţii în capital de risc şi investiţii informale este moderat.

f)   Profilul Asiei în dezvoltare (India, China) caracterizat de:

AO crescut, AN crescut, AE crescut. Femeile încep să crească în procentele de implicare în afaceri şi un procent ridicat de adulţi: identifică oportunităţi de afaceri, cred că au abilităţi de întreprinzător şi cunosc un întreprinzător. Sectorul agricol este substanţial, există un procent ridicat de şomeri cu vârste mai mici de 25 ani. Sunt diferenţe mari între venituri, care coexistă cu cele mai mari bariere de iniţiere şi înregistrare a afacerilor iar nivelul de investiţii în capital de risc şi investiţii informale este moderat.Comments