Log in

Administrator

Question: Ce documente sunt necesare pentru schimbarea denumirii unui SRL-D ?

Administrator
3446 days ago

Question: Ce documente sunt necesare pentru schimbarea denumirii unui SRL-D ?
Tags

Conform informatiilor publicate pe ONRC, pentru schimbarea denumirii firmele trebuie sa depuna, in primul rand, o cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma(original), completata cu trei denumiri, in ordinea preferintelor.

In plus, vor trebui sa faca dovada platii taxei de registru (separat pentru rezervare firma, respectiv emblema): 45 lei – taxa de registru, 27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014. 

Apoi, pentru inregistrare, firmele vor depune la Registrul Comertului mai multe documente. Potrivit ONRC, acestea sunt:

 • Cererea de inregistrare (original);
 • Daca este cazul, declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
  • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
  • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip;
 • Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei (original);
 • Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie);
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor actionarilor/decizia asociatului unic, original);
 • Certificatul de inregistrare (original);
 • Actul constitutiv actualizat (original);
 • Daca este cazul:
  • Avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
  • 45 lei - taxele de registru;
  • 27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014;
  • 72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaratiei pe proprie raspundere (45 lei taxa de registru, la care se adauga 27 lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014);
  • tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.