Log in

Administrator

Question: Cine poate sa aplice pentru scutirea de TVA?

Administrator
2472 days ago

Question: Cine poate sa aplice pentru scutirea de TVA?
Tags

Persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de scutire, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii (3,3817 lei), poate aplica regimul special de scutire pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform Codului Fiscal.

Persoane impozabile pot fi: persoane fizice, persoane juridice, entitati nonprofit care desfasoara activitati economice.

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea scutirii de taxa este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania, operatiunile scutite cu drept de deducere si cele scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia:

  • livrarilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabila;
  • livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

Important! Persoana impozabila care indeplineste conditiile pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.

O persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata, sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare.

Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga (65.000 de euro/12 x numarul lunilor de functionare).