Log in

Administrator

Question: Ce contributii sociale datoreaza angajatorii care lucreaza cu zilieri? Afla raspunsul oficial al ANAF!

Administrator
3484 days ago

Question: Ce contributii sociale datoreaza angajatorii care lucreaza cu zilieri? Afla raspunsul oficial al ANAF!
Tags

Angajatorii care lucreaza cu zilieri trebuie sa-i plateasca pe acestia in functie de salariul minim pe economie, dupa ce regulile in domeniu s-au modificat in luna iunie. Pentru remuneratiile acordate zilierilor, angajatorii achita doar anumite taxe.

Answers
0

Zilierii sunt persoane fizice care au capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, in schimbul unei remuneratii, se mentioneaza in Legea nr. 52/2011.

Conform actului normativ, zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca, durata fiind de opt ore pe zi.

ANAF: Angajatorii nu platesc contributii sociale pentru remuneratiile acordate zilierilor

Pentru remuneratiile acordate zilierilor nu se platesc contributii sociale, dupa cum reiese din informatiile disponibile pe site-ul ANAF.

Mai exact, Fiscul informeaza ca art. 8 din Legea nr. 52/2011, lege speciala in raport cu Codul fiscal, stabileste ca activitatea desfasurata de zilier nu-i confera acestuia calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de sanatate, iar pentru veniturile realizate nu se datoreaza contributii sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.

"Este un principiu ca legea generala se aplica in orice materie si in toate cazurile, mai putin in acela in care legiuitorul stabileste un regim special si derogatoriu, instituind in anumite materii reglementari speciale, care sunt prioritare fata de norma de drept comun, ce in astfel de situatii se aplica numai unde legea speciala nu dispune. Caracterul prioritar al normei speciale decurge din insasi finalitatea adoptarii ei, dovedind vointa legiuitorului de a deroga de la legea de drept comun, prin prevederi de stricta interpretare si aplicare", se mentioneaza pe site-ul ANAF.

Astfel, in situatia existentei unor dispozitii speciale si ulterioare, cum este cazul art. 8 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.52/2011, acestea se vor aplica cu prioritate in raport cu dispozitiile Codului fiscal, precizeaza sursa citata.

"In aceste conditii, zilierul nu datoreaza contributii de asigurari sociale de sanatatepentru veniturile obtinute, dar va plati in cazul in care realizeaza alte venituri prevazute la capitolele I-III de la Titlul IX^2 din Codul fiscal", arata ANAF.

Chiar daca angajatorii nu platesc contributii sociale obligatorii pentru sumele acordate zilierilor, totusi acestia datoreaza impozit pe venit, in cuantum de 16%, calculat la remuneratia bruta, se mentioneaza in Legea nr. 52/2011.

Zilierii se pot asigura facultativ in sistemul public de pensii

Desi Legea nr. 52/2011 stabileste ca activitatea desfasurata de zilier nu-i confera acestuia calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de sanatate, totusi, acesta se poate asigura, spre exemplu, in sistemul public de pensii.

Astfel, pentru a realiza acest lucru, este necesara semnarea unui contract de asigurare sociala cu casa de pensii la care zilierul este arondat in functie de domiciliu ori resedinta. Venitul pentru care se va asigura (cel la care se va calcula si CAS de 26,3%) poate fi stabilit de viitorul asigurat. Totusi, potrivit reglementarilor legale, acest venit nu poate fi nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Pentru anul fiscal 2014, conform art. 16 din Legea nr. 340/2013, castigul salarial mediu brut este de 2.298 lei. Avand in vedere acest lucru, baza de calcul pentru CAS sau venitul declarat nu poate fi mai mica de 804,3 lei si nici mai mare de 11.490 lei

Practic, zilierii vor plati pentru pensii minimum 211,53 lei (35% x 2298 lei x 26,3%) si maximum 3021,87 lei (5 x 2298 lei x 26,3%).

Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii la casa de pensii. Documentele necesare sunt actul de identitate a viitorului contribuabil la pensii si contractul de asigurare sociala, completat in doua exemplare.

Ori de cate ori intervin modificari ale elementelor din contract, asiguratul are obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii un act aditional de modificare a contractului de asigurare sociala. Noul document, cu acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare sociala, produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data inregistrarii acestuia la asigurator.

Dupa incheierea si inregistrarea contractului la casa de pensii, noul contribuabil mai trebuie doar sa si plateasca CAS-ul datorat. Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. In cazul in care termenul limita este depasit, contribuabilii vor plati dobanzi si penalitati de intarziere.

Cei care isi incheie un contract de asigurare sociala si devin asigurati in sistemul public de pensii, in baza CAS achitate, beneficiaza de aceleasi prestatii de asigurari sociale ca orice alt asigurat: pensii, tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensionari, bilete de odihna, ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia.

Contractul de asigurare sociala poate fi incheiat oricand la cererea asiguratului care nu trebuie decat sa depuna o cerere de reziliere la casa de pensii. De asemenea, contractul inceteaza si in cazul in care CAS nu este platita la timp. In aceasta situatie, rezilierea contractului de asigurare sociala se face incepand cu ziua urmatoare celei pana la care s-a platit contributia de asigurari sociale impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente. Constatarea rezilierii contractului de asigurare sociala se face prin decizie a casei de pensii.

Tariful pe ora al zilierilor a crescut din aceasta vara

Reglementarile privind plata zilierilor au fost modificate prin Legea nr. 18/2014, ce a intrat in vigoare in 17 iunie 2014. Astfel, tariful pe ora al zilierului este raportat la salariul minim pe tara. Aceasta in conditiile in care normele vechi stabileau ca remuneratia bruta nu putea fi mai mica de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora.

"Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata", se mentioneaza in Legea nr. 18/2014.

Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Ceea ce inseamna ca, in medie, numarul de ore lucrate intr-o luna este de aproximativ 170 de ore (acest numar poate varia, spre exemplu, in functie de zilele libere legale acordate intr-o luna).

Din 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara s-a majorat la 900 lei, ceea ce inseamna ca si remuneratia zilierilor a crescut, ajungand la cel putin 5,3 lei pe ora.

Avand in vedere ca reglementarile, intrate in vigoare in iunie, nu mai stipuleaza o limita maxima, ci doar ca tariful nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim, atunci angajatorii pot plati zilierii chiar si cu 15 lei pe ora, daca isi doresc acest lucru.

Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.

De asemenea, reglementarile aplicabile din iunie dau beneficiarului posibilitatea de a-i plati zilierului remuneratia si la sfarsit de saptamana, nu doar la finalul fiecarei zile de lucru, insa cu o conditie: zilierul si angajatorul trebuie sa semneze un acord in acest sens.

Aceleasi reguli stabilesc si posibilitatea platii electronice, aceasta modalitate de plata urmand a fi stabilita prin normele metodologice de aplicare a noilor dispozitii.