Log in

All site questions

 • Administrator
  3329 days ago
  Questions (0)

  Conform informatiilor publicate pe ONRC, pentru schimbarea denumirii firmele trebuie sa depuna, in primul rand, o cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma(original), completata cu trei denumiri, in ordinea preferintelor.

  In plus, vor trebui sa faca dovada platii taxei de registru (separat pentru rezervare firma, respectiv emblema): 45 lei – taxa de registru, 27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014. 

  Apoi, pentru inregistrare, firmele vor depune la Registrul Comertului mai multe documente. Potrivit ONRC, acestea sunt:

  • Cererea de inregistrare (original);
  • Daca este cazul, declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
   • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
   • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip;
  • Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei (original);
  • Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie);
  • Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor actionarilor/decizia asociatului unic, original);
  • Certificatul de inregistrare (original);
  • Actul constitutiv actualizat (original);
  • Daca este cazul:
   • Avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
   • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
   • 45 lei - taxele de registru;
   • 27 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014;
   • 72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaratiei pe proprie raspundere (45 lei taxa de registru, la care se adauga 27 lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014);
   • tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
 • Administrator
  3329 days ago
  Questions (0)

  Persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de scutire, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii (3,3817 lei), poate aplica regimul special de scutire pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform Codului Fiscal.

  Persoane impozabile pot fi: persoane fizice, persoane juridice, entitati nonprofit care desfasoara activitati economice.

  Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea scutirii de taxa este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania, operatiunile scutite cu drept de deducere si cele scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia:

  • livrarilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabila;
  • livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

  Important! Persoana impozabila care indeplineste conditiile pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.

  O persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata, sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare.

  Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga (65.000 de euro/12 x numarul lunilor de functionare).

 • Administrator
  3329 days ago
  Questions (0)

  Ministerul Finantelor Publice a explicat, la solicitarea AvocatNet.ro, daca plafonul de 65.000 de euro, de la care firmele sunt obligate sa plateasca TVA, este sau nu mentinut si in acest an. Clarificarile vin in conditiile in care derogarea prin care Romania putea aplica acest plafon a fost valabila doar pana la 31 decembrie 2014. 

  Prin Decizia nr. 2012/181/UE, Romania a fost autorizata sa introduca o masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE, privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in vederea scutirii de TVA a persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala al sumei de 65.000 euro, la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, respectiv plafonul de 220.000 lei, au declarat reprezentantii MFP la solicitarea AvocatNet.ro.

  Avand in vedere ca prevederile Deciziei nr.2012/181/UE s-au aplicat doar pana la data de 31 decembrie 2014, reprezentantii MFP sustin ca in cursul anului 2014 au fost intreprinse toate demersurile necesare in vederea prelungirii derogarii obtinute de Romania pentru aplicarea plafonului de 65.000 euro (220.000 lei), respectiv a prelungirii aplicarii Deciziei nr. 2012/181/UE si dupa data de 31 decembrie 2014.

  "Ca urmare a prelungirii aplicarii Deciziei nr. 2012/181/UE, dupa 1 ianuarie 2015 se va continua aplicarea regimului special de scutire de TVA pentru intreprinderile mici in aceleasi conditii ca si cele aplicabile in prezentrespectiv in functie de plafonul de 65.000 euro, la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, respectiv 220.000 lei", ne-au precizat reprezentantii MFP.

  Prelungirea derogarii este prevazuta in Decizia 2014/931/UE, publicata recent in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Conform documentului, plafonul de 65.000 de euro, pana la care firmele sunt scutite de la plata TVA, se aplica pana la 31 decembrie 2017. Dispozitiile europene au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2015

   

 • Administrator
  3329 days ago
  Questions (0)

  Radu Chirita, coordonatorul casei de avocatura Chirita si Asociatii, a spus in luna februarie pentru AvocatNet.ro ca, in noul Cod penal (NCP), apar multe infractiuni noi care pot fi comise de persoanele juridice. Una dintre aceste infractini ar fi, de exemplu, abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor.

  Astfel, potrivit articolului 239 din NCP, datornicul este pedepsit, daca instraineaza, ascunde, deterioreaza sau distruge, in tot sau in parte, valori ori bunuri din patrimoniul sau ori invoca acte sau datorii fictive, cu scopul de a delapida creditori. In aceasta situatie, sanctiunea poate fi inchisoarea, intre 6 luni si 3 ani, sau amenda.

  In plus, noile reglementari penale sanctioneaza persoanele juridice daca folosesc bunul in alt scop decat cel pentru care le-a fost incredintat sau daca un credit profita de o persoana vulnerabila, din cauza varstei sau a starii de sanatate.   

  De asemenea, persoana juridica, cu exceptia statului si a autoritatilor publice, raspunde penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele sau, se precizeaza in reglementarile penale care au intrat in vigoare la 1 februarie.

  De asemenea, avocatul Chirita a mentionat ca, de exemplu, pe Codurile noi, o persoana juridica care comite o infractiune de evaziune fiscala risca ca, pe langa obligatia civila de a plati taxele si impozitele de la care s-a sustras, sa fie condamnata la 1,5 milioane de lei amenda, plus eventual punerea sa sub supraveghere speciala pentru 2 ani, sanctiuni mult mai dure decat pana acum.

  In ce conditii poate fi plasata sub supraveghere o companie?

  Radu Chirita si Mihai Hotca au precizat ca, in plus, una dintre modificarile introduse de NCP in ceea ce priveste raspunderea penala a persoanelor juridice o reprezinta plasarea sub supraveghere, care este o noua pedeapsa complementara aplicabila persoanei juridice.

  Aceasta plasare sub supraveghere consta in desemnarea de catre instanta a unui administrator judiciar sau a unui mandatar judiciar care va supraveghea, pe o perioada de la unu la 3 ani, desfasurarea activitatii ce a ocazionat savarsirea infractiunii.

  Radu Chirita a detaliat ca acest mandatar poate fi doar un practician in insolventa al carui rolul va fi numai de a supraveghe activitatea persoanei juridice si de a sesiza organele de executare atunci cand exista riscul de repetare a comportamentului ilegal.

  Conform NCP, in perioada celor unu trei ani, mandatarul judiciar are obligatia sa sesizeze instanta atunci cand constata ca persoana juridica nu a luat masurile necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infractiuni.

  De asemenea, in cazul in care instanta constata ca sesizarea mandatarului judiciar este intemeiata, iar persoana juridica nu a luat masurile pentru a preveni comiterea de noi infractiuni, atunci instanta ii poate suspenda activitatea persoanei juridice, interzicandu-i sa desfasoare activitatea sau activitatile in realizarea careia a fost savarsita infractiunea.

  In plus, in cazul in care, din rea credinta, persoana juridica nu afiseaza sau nu publica o hotarare de condamnare, atunci instanta dispune suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pana la punerea in executare a acestei pedepse complementare, dar nu mai mult de 3 luni. Daca, dupa cele 3 luni, persoana juridica nu executa pedeapsa, instanta poate dispune dizolvarea acesteia.

   

 • Administrator
  3367 days ago
  Questions (1)

  Angajatorii care lucreaza cu zilieri trebuie sa-i plateasca pe acestia in functie de salariul minim pe economie, dupa ce regulile in domeniu s-au modificat in luna iunie. Pentru remuneratiile acordate zilierilor, angajatorii achita doar anumite taxe.

 • Administrator
  3367 days ago
  Questions (1)

  Operatiunile de incasari si plati ale unei persoane fizice autorizate se deruleaza printr-un cont bancar. In practica insa, lucrurile nu sunt clare, daca acest cont trebuie deschis pe PFA si dedicat strict activitatilor desfasurate sau daca poate fi utilizat unul personal.

 • Limie Canta
  3855 days ago
  Questions (0)

  Salutare tuturor,sunt curios in legatura cu acest site,am castigat un concurs garantat,mai pot sa primesc bani in caz ca proprietarul concursului nu mai este activ?

 • Administrator
  3875 days ago
  Questions (0)

  Pe site-ul nostru congrazie.ro va puteti promova gratuit serviciile freelancer, astfel :

  1. In sectiunea The Market puteti posta gratuit anunturi cu oferta dvs de servicii.

  2. In sectiunea Portfolio va puteti posta Cv-ul, aptitudinile, studiile, etc.

  3. In sectiunea Files puteti urca fisiere de prezentare ( jpg, pdf) pe care le puteti anexa ulterior la anunturi de promovare servicii.

  4. Puteti crea gratuit Grupuri in care va puteti promova serviciile user-ilor care se inscriu.

  5. Puteti posta intrebari sau subiecte de discutie in sectiunea Questions.